Contact us
The helpline is open from Monday to Friday 8:00 – 20:00

Contact form

Union Banq
Headquaters:
Ukraine, 79005, Lviv region,
Lviv, 3 E. Pietruszewicza Square

 

Call Center Union Banq

(+48) 600 234 800
(+48) 728 406 834

union@unionbanq.com.ua

Make a transfer

Recipient: Company limited UnionbanQ
Address: Ukraine, 79005, Lviv region, city of Lviv, 3 E. Pietruszewicza square
Bank: Cooperative Bank ??
SWIFT/BIC/IBAN:
Account number: 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111
Amount: (the amount you pay) PLN
Transfer title: Loan repayment loan number or PESEL/Passport number (very important!)

We are for YOU

We combine responsibility and modernity.

We care about the weight of your household budget.

 

button pomaranczowy

union banq logo sz. 140px
bez ramki strona glowna 600px
bez ramki jak pozyczyc 600px
bez ramki kim jestesmy 600px
ramka skontaktuj sie z nami 600px

Questions?
(+48) 728 406 834Contact us.
The hotline is open from Monday to Friday 8:00 – 20:00

Contact form

Union Banq
Headquarters:

Ukraine, 79005, Lviv region,

Lviv, 3 E. Pietruszewicza Square

Call Center Union Banq

(+48) 600 234 800
(+48) 728 406 834

union@unionbanq.com.ua

Make a transfer

Recipient: eBanknot Polska Grupa Kapitałowa Sp.z.o.o Sp.k
Address: ul.Kasztanowa 44, 05-816 Michalowice
Bank: Cooperative Bank in Raszyn
Account number: 43 8004 0002 2007 0019 3874 0001
Amount: (amount to be repaid) PLN
Transfer title: Loan repayment Loan number or PESEL/Passport number (Very important!)

We are for YOU

We combine responsibility and modernity.
We care about the weight of household budget.

 

Loan terms
Information form
Privacy policy
Contact

Documents
Framework loan agreement
Information form
Cost table
Withdrawal form

union banq logo sz. 140px
ebanknot logo sz. 140px

Marka Union Banq jest zarejestrowanym znakiem firmy eBanknot Polska Grupa Kapitałowa Sp.z.o.o.Sp.k. z siedzibą w Michałowicach, 05-816 Michałowice ul. Kasztanowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000492411. Kapitał zakładowy 450 000,- wpłacony w całości NIP 534 249 45 22 REGON 147 043 018 www.ebanknot.pl.