Положення про акцію “Кредит на добрий СТАРТ” unionbanq.com

§ 1

Організатором Акційної акції “Кредит на добрий СТАРТ” (далі –”Акція”) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА¬ЛЬНІСТЮ УНІОНБАНКЮ Україна, 79005, Львівська обл., місто Львів, пл.Петрушевича Є., будинок 3 Дата заснування 22.02.2023 Код ЄДРПОУ 45083375 Статутний капітал становить 41100,00 грн
надалі іменована як (“Кредитор”)

§2

Загальні положення

Терміни, що використовуються в регламенті, означають:

a) Заявка на позику – заявка Позичальника на позику, подана через Веб-сайт www.unionbanq.com, правильно заповнений і містить усі необхідні дані, зазначені в заявка – розглядається Кредитором;

b) Договір – означає Договір позики, в якому Кредитор на вимогу Позичальника зобов’язується
перерахувати запитувану Позичальником суму Позики на умовах, визначених Договором;

c) Позичальник – фізична особа, яка бере кредит у Кредитора;

d) Комісія – означає вартість надання Кредиту, яку Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору в визначеної в Договорі суми для надання кредиту або в інших випадках, передбачених договором
сторінки;

e) Відсотки – витрати, розраховані на основі процентної ставки, яку зобов’язаний сплачувати Позичальник
Позикодавця в розмірі, визначеному Договором;

f) Дата погашення позики – дата, на яку Позичальник зобов’язаний погасити позику разом із заборгованістю
процентів, комісій у вигляді банківського переказу на банківський рахунок Кредитодавця згідно з
Угода.

§3

Умови участі в акції

1. Акція триває з 28 лютого 2023 року. до його скасування.

2. Надання Позики залежить від позитивної оцінки Заявки на позику та ризику Позичальника
кредитна картка, яка відноситься до Позичальника.

3. Приєднуючись до Акції, Позичальник приймає положення цих правил у повному обсязі та
зобов’язується його виконувати.

4. Акція поширюється лише на тих Позичальників, які укладуть договір з Кредитором у період проведення Акції.
погоджується та приєднається до Акції.

5. Умовою участі в Акції є відсутність раніше кредиту у Кредитора.

6. Позичальник отримає першу позику, на яку він/вона подав заявку на позику протягом періоду Акції
знижка 100% комісії та відсотків.

7. Умовою використання Акції у вигляді знижки є погашення кредиту, під який вона була надана
знижка на дату погашення кредиту.

8. Якщо кредит повертається після Дати погашення, знижка в розмірі 100% комісії та відсотків припиняється
застосувати, і Позичальник буде зобов’язаний погасити позику разом із витратами на комісію та відсотки
щодо залученого кредиту (Додаток No 2 до Кредитного договору).

9. Заявки на кредит, подані після закінчення періоду Акції, не беруть участі в Акції
просування по службі.